Rozpočty

Rozpočet na rok 2019

thumbnail of rozpocet_2019

Zveřejněno 1.10.2018

Rozpočet na rok 2020

Zveřejněno 15.11.2019

Rozpočet na rok 2021

Zveřejněno 21.06.2021

Rozpočet na rok 2022

Zveřejněno 15.11. 2021

Usnesení z členských schůzí

Usnesení z 14.11.2019

Usnesení z 14.02.2020

Usnesení z 12.06.2020

Usnesení z 18.06.2021

Usnesení z 8.10.2021

Usnesení z 12.11.2021
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č.1/2019

thumbnail of rozpočtové opatření 1_2019

Zveřejněno 19.6.2019

Rozpočtové opatření č.2/2019

Zveřejněno 30.9.2019

Rozpočtové opatření č.3/2019

thumbnail of rozpočtové opatření 3_2019Zveřejněno 15.11.2019

Rozpočtové opatření č.1/2020

Zveřejněno 02.03.2020

Rozpočtové opatření č.2/2020

Zveřejněno 23.06.2020

Rozpočtové opatření č.1/2021

Zveřejněno 11.10.2021

Výhledy

Návrh Rozpočtovéhého výhledu 2021-2024

Zveřejněno 20.3.2019

Rozpočtový výhled 2021 - 2024

Zveřejněno 17.4.2019

Závěrečný účet 2020

Závěrečný účet SORKH za rok 2020

Zveřejněno včetně příloh 21.06.2021

Příloha - Zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2020

Příloha k ZÚ 2020 - Rozvaha

Příloha k ZÚ 2020 - Fin 2-12 M

archiv - Usnesení z členských schůzí

Usnesení z 21.9.2018

Usnesení z 8.6.2018

Usnesení z 30.11.2018

thumbnail of usneseni30.11.2018

Usnesení z 15.2.2019

Usnesení z 5.4.2019

Usnesení z 26.4.2019

Usnesení z 13.6.2019

Usnesení z 20.09.2019