Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2013

thumbnail of vyrocni_zprava_za_rok_2013

Výroční zpráva za rok 2014

thumbnail of vyrocni_zprava_za_rok_2014

Výroční zpráva za rok 2015

thumbnail of vyrocni_zprava_za_rok_2015

Usnesení z členských schůzí

Usnesení z 21.9.2018

Usnesení z 8.6.2018

Usnesení z 30.11.2018

thumbnail of usneseni30.11.2018

Usnesení z 15.2.2019

Usnesení z členských schůzí

Usnesení z 5.4.2019

Usnesení z 26.4.2019

Usnesení z 13.6.2019

Usnesení z 20.09.2019

Usnesení z 14.11.2020

Výhledy

Rozpočtový výhled
2017-2020

thumbnail of rozpoctovy_vyhled_2017-2020

Návrh Rozpočtovéhého výhledu 2021-2024

Zveřejněno 20.3.2019

Rozpočtový výhled 2021 - 2024

Zveřejněno 17.4.2019

Rozpočty

Rozpočet na rok 2018

thumbnail of rozpocet_na_rok_2018

Zveřejněno 18.12.2017

Rozpočet na rok 2019

thumbnail of rozpocet_2019

Zveřejněno 1.10.2018

Rozpočet na rok 2020

Zveřejněno 15.11.2019

Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č.4/2018

Zveřejněno 17.12.2018

Rozpočtové opatření č.5/2018

Zveřejněno 17.12.2018

 

Rozpočtové opatření č.1/2019

thumbnail of rozpočtové opatření 1_2019

Zveřejněno 19.6.2019

Rozpočtové opatření č.2/2019

Zveřejněno 30.9.2019

Rozpočtové opatření č.3/2019

thumbnail of rozpočtové opatření 3_2019Zveřejněno 15.11.2019

Rozpočtové opatření č.1/2020

Zveřejněno 02.03.2020

Závěrečné účty

Závěrečný účet svazku 2017

thumbnail of zaverecny_ucet_2017

Zveřejněno včetně příloh 13.6.2018

Příloha - Zpráva z přezkumu hospodaření

thumbnail of prezkum2017

Příloha - Inventarizační zpráva

thumbnail of inventzprava

Příloha k ZÚ 2017 - Rozvaha

thumbnail of rozvaha_122017

Příloha k ZÚ 2017 - Fin 2-12 M

thumbnail of fin2_122017

Závěrečné účty

Závěrečný účet SORKH za rok 2018

 

Zveřejněno včetně příloh 17.4..2019

Příloha - Zpráva z přezkumu hospodaření

Příloha k ZÚ 2018 - Rozvaha

Příloha k ZÚ 2018 - Fin 2-12 M

Výsledky hospodaření

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2017

thumbnail of prezkum2017

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018

 

Rozpočtové opatření č.2/2019
Close Menu
X