Rozpočty

Rozpočet na rok 2019

thumbnail of rozpocet_2019

Zveřejněno 1.10.2018

Rozpočet na rok 2020

Zveřejněno 15.11.2019

Rozpočet na rok 2021

Zveřejněno 21.06.2021

Rozpočet na rok 2022
Rozpočet na rok 2023

Zveřejněno 10.10.2022

Rozpočet na rok 2024

Zveřejněno 20.10.2023

Usnesení z členských schůzí

Usnesení z 12.11.2021

Usnesení z 04.03.2022

Usnesení z 08.04.2022

Usnesení z 24.06.2022

Usnesení z 07.10.2022

Usnesení z 10.02.2023

Usnesení z 12.05.2023

Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č.1/2020

Zveřejněno 02.03.2020
Rozpočtové opatření č.2/2020

Zveřejněno 23.06.2020
Rozpočtové opatření č.1/2021

 

Zveřejněno 11.10.2021
Rozpočtové opatření č.1/2022

 

Zveřejněno 11.4.2022
Rozpočtové opatření č.2/2022

 

Zveřejněno 10.10.2022
Rozpočtové opatření č.1/2023

Zveřejněno 12.05.2023
Rozpočtové opatření č.2/2023

Zveřejněno 20.10.2023
Rozpočtové opatření č.3/2023

Zveřejněno 20.10.2023

Výhledy

Návrh Rozpočtovéhého výhledu 2021-2024

Zveřejněno 20.3.2019

Rozpočtový výhled 2021 - 2024

Zveřejněno 17.4.2019

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2025 - 2028

Zveřejněno 04.10.2023

Střednědobý výhled rozpoču 2025 - 2028

Zveřejněno 20.10.2023

Závěrečný účet

Závěrečný účet SORKH za rok 2022
  1. Zveřejněno včetně příloh 26.04.2023
Příloha - Zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2023

Příloha - ZÚ - Rozvaha za rok 2023

Příloha - ZÚ - FIN2 za rok 2023

archiv - Usnesení z členských schůzí

Usnesení z 15.2.2019

Usnesení z 18.6.2021

Usnesení z 8.10.2021

Usnesení z 5.4.2019

Usnesení z 26.4.2019

Usnesení z 13.6.2019

Usnesení z 20.09.2019