Vznik Svazku obcí v regionu Krušných hor

Svazek obcí v regionu Krušných hor vznikl 1. června 2001 (dále jen SORKH) vznikl v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, na základě Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí uzavřené mezi 11 obcemi v regionu Krušnohoří.

Svazek tvoří obce a města:
Hora Svaté Kateřiny
Nová Ves v Horách
Brandov
Český Jiřetín
Klíny
Mariánské Radčice
Louka u Litvínova
Horní Jiřetín
Litvínov
Meziboří
Lom

Organizační struktura:
Členská schůze
Kontrolní výbor
Správce majetku

Statutární orgány:
Předseda SORKH: David Kádner – starosta města Nová Ves v Horách
Místopředseda SORKH: Mgr. Kamila Bláhová – starostka města Litvínova

Předmět činnosti

Společný postup při naplnění úkolů v oblasti vzdělávání, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu, zabezpečení čistoty obcí, správy veřejné zeleně, veřejného osvětlení, shromažďování a odvoz komunálního odpadu, jeho nezávadné zpracování, využití systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území

Close Menu
X