Více jak čtyřicet let čekal vzkaz na objevení

Nebezpečně nakloněnou měděnou báň s korouhvičkou z roku 1884 sundali hasiči u budovy bývalého okresního soudu v Hoře Svaté Kateřiny a čekalo je překvapení. Ve věžičce se skrýval kovový dutý válec. Původní myšlenka na zprávy z období Rakouska Uherska vzala za své, když zaměstnanci Oblastního muzea v Mostě ve válci našli zprávu z roku 1977. Jednalo se o dva výtisky Katolických novin. V nich bylo čestné uznání z ledna 1977 od Okresního výboru Československé strany lidové v Mostě manželům Hylenovým za jejich obětavou a příkladnou práci na opravách kulturních památek. Pak historik Jiří Šlajsna rozbalil a přečetl dopis s názvem Na paměť budoucím!, v němž nad obrázkem rudé hvězdy tehdejší kronikářka Madla Matějíčková vylíčila opravu věžičky. Odborně ošetřený nálet s dalším zprávou se na střechu bývalého okresního soudu vrátí. Poškozenou báň opravil v roce 1977 Ladislav Hylena z Hory Svaté Kateřiny pod patronací družstva MNV v Bečově u Mostu. Podle kronikářky materiály uložené do koncové koule větrné vlaječky při opravě v roce 1949 zničil déšť a v původní schránce se měl zachovat jen zápis tajemníka MNV.

Close Menu
X