Svazek obcí v regionu Krušných hor zasedal v litvínovském zámku

První schůze Svazku obcí v regionu Krušných hor v novém volebním období se konala na pozvání starostky Litvínova Kamily Bláhové v zámku Valdštejnů. V úvodu starostové obcí poděkovali za práci bývalé místostarostce Louky u Litvínova Milaně Štveráčkové, která skončila ve funkci a na jednání svazku obcí už dál nebude docházet. Milana Štveráčková jako starostka Louky u Litvínova stála u založení Svazku obcí v regionu Krušných hor a po celou dobu jeho existence se podílela na jeho činnosti. Na první členské schůzi byl do funkce předsedy svazku zvolen starosta Nové Vsi v Horách David Kádner a do funkce místopředsedkyně svazku starostka Litvínova Kamila Bláhová. Oba tak pokračují ve výkonu svých funkcí z minulého volebního období. Zvolen byl rovněž tříčlenný kontrolní výbor ve složení Roman Dub, starosta Louky u Litvínova, Pavel Veselý, starosta Českého Jiřetína a Zděnka Němečková, starostka Klínů. Předsedou výboru byl zvolen Roman Dub. Kamila Bláhová starosty informovala o průběhu třetí schůzky Pracovní skupiny k vymezení trasy ropovodu Družba v úseku DV5 Litvínov – hranice ČR/SRN. Svazek obcí jako člen pracovní skupiny se přiklonil k vymezení trasy ropovodu, jak jej navrhlo MERO ČR v pracovním názvu zelená, šetrné k území Litvínova, Klínů i Horního Jiřetína. Souhlasné stanovisko svazku obcí je podmíněno souhlasem zastupitelstev všech dotčených obcí. Dalším bodem jednání členské schůze byla informace o projektu Poznávejte Krušné hory. Z dotace z Fondu Ústeckého kraje svazek obnovil značení Krušnohorského autookruhu a připravil sérii výletů do Krušných hor pro základní školy v Ústeckém kraji. Starosta Hory Svaté Kateřiny Jindřich Zetek informoval kolegy o neutěšeném stavu základní školy v horské obci. Starostové se shodli, že je nezbytné iniciovat změny ve financování škol zřízených obcemi na tzv. výjimku. Škola v Hoře Svaté Kateřiny je vzhledem ke špatnému stavu objektů prioritou horských obcí k řešení, protože základní a mateřská škola je nezbytná pro další rozvoj nejen Hory Svaté Kateřiny, ale také Brandova a Nové Vsi v Horách. Problematika stavu horské školy a financování jejího provozu má být napříště pravidelným bodem jednání členské schůze, a to až do vyřešení současného špatného stavu školy. Starostové dále diskutovali o možnostech čerpání dotací z Ministerstva životního prostředí ČR na odpadové hospodářství. Český Jiřetín zvažuje vybudování sběrného dvora, Nová Ves v Horách, Klíny a Hora Svaté Kateřiny chtějí z dotací pořídit sběrné nádoby. Na závěr jednání pozvala starostka Litvínova Kamila Bláhová kolegy na prohlídku nových expozic na zámku Valdštejnů. Příští Členská schůze SORKH je naplánována na únor a konat by se měla v Hoře Svaté Kateřiny. Spojena bude s prohlídkou horské základní školy.

Close Menu
X