Starostové svazku se sešli v Nové Vsi v Horách

V zrekonstruovaném sálu novoveské sokolovny přivítal starosta Nové Vsi v Horách a předseda SORKH David Kádner starosty Svazku obcí v regionu Krušných hor. Členská schůze schvalovala závěrečný účet SORKH , plánovala strategické dokumenty a starostové diskutovali také o odpadovém hospodářství. Na závěr se starostové vypravili do horské školy v Hoře Svaté Kateřiny.

Novoveskou sokolovnu získala obec do svého majetku před třemi lety do Sokola. „Opravovali si budovu celá léta jak mohli. My jim sice pomáhali, ale nikdy neměli tu sílu objekt zrekonstruovat. Postupně jsme s rekonstrukcí začali a dnes už máme celé přízemí, komplet kanalizaci, elektriku a sociální zařízení hotové. Všechno jsme si dělali svépomocí sami. Každý rok něco. Přízemí slouží spolku Sokola jako klub, máme prostor otevřený také jako restaurační zařízení pro spodní část obce. Lidé se tu schází, hraje se tu dáma, kulečník, šipky, člověče. V horním patře máme tělocvičnu, která je sice v provozu, ale potřebuje rekonstrukci. Spolky se tu střídají a sokolovna je pro ně zázemí. Jsem strašně rád, že lidé v Nové Vsi žijí společenským životem, že se schází a společně připravují řadu akcí,“ představil Sokolovnu starostům David Kádner. Členské schůze se postupně konají ve všech obcích SORKH, které se v pozvání střídají. Nejbližší je naplánována na 23.4. do Litvínova. Starostům SORKH přednesla v dalším bodě aktuální informace o Místním akčním plánu rozvoje vzdělávání II pro ORP vedoucí Odboru sociálních věcí a školství MěÚ Litvínov Veronika Knoblochová. „Odbor sociálních věcí a školství pracuje velmi dobře. Vedoucí odboru patří uznání a poděkování za to, že pravidelně pracuje s řediteli všech škol v rámci obce s rozšířenou působností a nezapomíná na školy v našich obcích,“ uvedl starosta Meziboří Petr Červenka. Starostové dále schválili závěrečný účet Svazku obcí v regionu Krušných hor za rok 2018 včetně Zprávy o přezkumu hospodaření SORKH, ve které se uvádí, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky v hospodaření svazku.  Rozdíl mezi příjmy a výdaji SORKH v loňském roce činní 433 292 korun. Starostové se dále shodli na tom, že Svazek obcí v regionu Krušných hor má zájem žádat o dotaci na tvorbu strategických dokumentů, pasportů a modernizaci webových stránek. O konkrétní podobě žádosti se starostové dohodnou na další členské schůzi.  Mimo jiné ale chtějí například pasportizaci turistických tras pro pěší, cyklisty, pro jezdce na koních i pro běžkaře na celém území SORKH a chtějí ji zobrazit do mapy umístěné na webových stránkách SORKH. Zájem mají také o společný strategický dokument bezpečnosti na komunikacích, ve kterém nebude chybět pasport bezpečnostních prvků a dopravního značení. Starostové se rovněž shodli na nutnosti společného postupu při řešení svozu a likvidaci komunálního odpadu. „Všechny obce SORKH by měly dostávat relevantní data od svozové firmy. Chceme vědět, jaké konkrétní popelnice byly v jakém konkrétním termínu vysypávány a kolik odpadu bylo v každé z těchto popelnic. To lze ošetřit čipy umístěnými na nádobách a váhou na svozových autech, kterou už svozové firmy v republice běžně používají,“ uvedl předseda David Kádner v diskuzi k problematice nakládání s odpady. Na závěr jednání se starostové vydali do Základní školy v Hoře Svaté Kateřiny. Prohlédli si především školní kuchyni a jídelnu. Ty jsou podle ředitelky Jitky Novákové největší bolestí školy. Pokud by jídelnu, ve které se musí školní děti střídat s dětmi z mateřinky a více než jedna třída obědvat nemůže, hygienici zavřeli, nemá škola zajištěno náhradní řešení pro stravování dětí. V současné době proto obce připravuje rekonstrukci celého objektu, na kterou bude žádat dotaci.

Close Menu
X