Starostové SORKH se sešli v Hoře Svaté Kateřiny

 

Únorová Členská schůze Svazku obcí v regionu Krušných hor se konala v Penzionu  Heinrich. Starosta Hory Svaté Kateřiny Jindřich Zetek informoval o aktuálním dění v horském městě. „V posledních týdnech jsme jako všechny horské obce bojovali se zimou. Na posledním jednání zastupitelů jsme schválili rozpočet města. V letošním roce se budeme soustředit především na opravy a údržbu městského majetku. Připravujeme také rozvojové materiály. V havarijním stavu je veřejné osvětlení. Nemůžeme čekat na dotace, musíme nejzásadnější opravy začít dělat z vlastních zdrojů. Ve špatném stavu jsou bytovky a zídky v Dlouhé ulici. I ty budou prioritou letošního roku. Vytvořili jsme rozvojový fond, do které plynou prostředky od Net4gas,“ informoval Jindřich Zetek. Dále starostka Litvínova Kamila Bláhová seznámila starosty s průběhem návštěvy ministra životního prostředí Richard Brabce v Litvínově 7. února. V odpoledních hodinách ve společnosti starostky Litvínova Kamily Bláhové navštívil Vodní dílo Fláje, které již několik desítek let zásobuje mostecký region pitnou vodou.  Tenčící se zásoby vody na území celé České republiky jsou více než pět let předmětem diskuzí kompetentních orgánů včetně Ministerstva životního prostředí ČR. Tímto tématem ministr Richard Brabec zahájil v odpoledních hodinách v litvínovském zámku Valdštejnů setkání s vedením města Litvínova, jeho zastupiteli a pozvanými představiteli obcí a měst Litvínovska. Dále se diskutovalo o kůrovcové kalamitě, limitech těžby a odpadovém hospodářství. Na závěr ministr podpořil snahy v oblasti zavádění bezemisní dopravy. V dalším bodě předala Kamila Bláhová informaci o čtvrtém jednání pracovní skupiny k vymezení trasy ropovodu Družba v úseku DV5 Litvínov – hranice ČR/SRN. „Řádným členem pracovní skupiny se stalo město Horní Jiřetín. Dotčené obce souhlasí s trasou „zelená“. Litvínov a Horní Jiřetín má k přijetí trasy ještě několik podmínek, které jsou podle ostatních členů pracovní skupiny řešitelné. Samostatné jednání k alternativní trase povedou MERO ČR, a. s., a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR s Ministerstvem financí ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, aby doladily způsob, jak se procedurálně vypořádat s případnou změnou vedení ropovodu v aktualizaci Zásad územního rozvoje ÚK, jejíž návrh stále obsahuje původní trasu kopírující etylénovod,“ uvedla Kamila Bláhová. Starostové pro letošní rok schválili dva projekty SORKH, a to Putování s Andersenem, projekt pro děti základních škol, díky kterému by měly více poznat sousední obce. Zásadním projektem letošního roku je Bezpečný region. Výstupem projektu bude studie popisující současný stav a návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti na komunikacích SORKH včetně varovného informačního systému pro řidiče na komunikacích vedoucích do horských obcí. Starostové také jednali o aktuální situaci v lesních porostech na území SORKH a zákazu vstupu do lesů. Místostarosta Litvínova Karel Rosenbaum informoval o jednání mezi zástupci LESY ČR, městem Litvínov a provozovateli turistických tras a běžeckých stop. „Správce lesů v majetku společnosti LESY ČR a provozovatelé běžkařských stop spolu dohodnou bezpečné trasy, které by mohly být turistům a běžkařům přístupné. S výsledkem seznámí Radu města Litvínova, která na základě jejich návrhu může udělit výjimku v nařízení o dočasném vyloučení vstupu do lesa,“ uvedl Karel Rosenbaum. Starosta Hory Svaté Kateřiny Jindřich Zetek navrhl pořízení pasportu všech turistických tras pro pěší, běžky a jízdu na koních v rámci území SORKH. Na závěr schůze starostové diskutovali o možnostech likvidace odpadů.

 

 

 

 

Close Menu
X