Krušnohorský automobilový okruh dostal nové značení

Svazek obcí v regionu Krušných hor obnovil značení Krušnohorského automobilového okruhu. Turisty po Krušných horách na silnicích provází třicet osm nových směrových tabulí. Renovace směrových tabulí Krušnohorského autookruhu je součástí projektu Poznávejte Krušné hory, na který získal Svazek obcí v regionu Krušných hor dotaci z Fondu Ústeckého kraje. „Krušnohorský autookruh je jeden ze způsobů, jak představit Krušné hory turistům a zavést je na zajímavá místa našeho regionu. Vychází vstříc těm turistům, kteří při cestách za přírodními a kulturními památkami využívají osobní automobil. Po Krušnohorském autookruhu provází turisty brožura, kterou vydal Svazek obcí v regionu Krušných hor a která je k dispozici v informačních turistických centrech,“ uvedl předseda SORKH David Kádner. Krušnohorský automobilový okruhu je dlouhý 92 km. Putování začíná v podhorském městě Litvínov, vede na vrcholky Krušných hor a upozorňuje na zajímavosti historické i přírodní, končí opět v Litvínově. Vzhledem k tomu, že trasa tvoří uzavřený okruh, lze cestu začít v libovolném úseku. Značky jsou umístěny po celé trase okruhu. Vyznačená automobilová trasa provází turisty městečky a vesničkami, které spojuje obdobná minulost – těžba nerostného bohatství, ať už stříbra, měděných a železných rud nebo později uhlí. V rámci projektu Poznávejte Krušné hory připravuje Svazek obcí v regionu Krušných hor také sadu výletů pro žáky základních škol. „Učiteli stačí, aby pro svou třídu vybral jedno ze čtyř témat. Svazek obcí v regionu Krušných hor doručí plán výletu, cíle a školní pracovní listy, na kterých si děti vyzkouší, co nového se během výletu o Krušných horách dozvěděly. Učiteli pak stačí, když si objedná autobus. To samozřejmě pro školy můžeme zajistit také, ale školy většinou mají svého osvědčeného dopravce. K výletu si může škola přiobjednat i zkušeného průvodce. Na projektu spolupracujeme s firmou Offroad safari, jejíž průvodci mají Krušné hory v malíčku,“ doplnil předseda SORKH. Výlety si školy budou moci objednat už od ledna příštího roku. Vybírat budou z témat Průmysl Krušných hor, Historie Krušných hor, Flora a fauna Krušných hor a Cesta vody v Krušných horách.

Close Menu
X